WYDARZENIA PROJEKTY O FUNDACJI KONTAKT KROCHMAL TV

2011-10-01

"ZŁOTA FUJARA"

DO ZAPREZENTOWANIA SIĘ NA DRAGON FOLK FEST II W RAMACH KONKURSU O ZŁOTĄ FUJARĘ ZOSTAŁY ZAPROSZONE NASTĘPUJĄCE ZESPOŁY:

CZAROLIJA

DOBROTO czyli połączenie zespołów TYGIEL FOLK BANDA i KADARKA

NOWY FOLKLOR AFRO POLSKI

 

GRATULUJEMY!

 

 

A TAK TO BYŁO:

http://www.youtube.com/watch?v=wpiSP7UuJaM

http://www.youtube.com/watch?v=MTGsUGZ8Oz0&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=Wn7GBfojPJ0&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=GFshiKfkEvU&feature=related

 

 

"ZŁOTA FUJARA"
REGULAMIN KONKURSU 
DROGON FOLK FEST VOL.II - 1 PAŹDZIERNIK 2011
Organizatorem konkursu jest Fundacja Mały Dom Kultury.

1. Koncert finałowy odbędzie się w dn. 1 października 2011 w Klubie Dragon,
ul. Zamkowa 3, Poznań.

2. W konkursie "Złota Fujara"  mogą wziąć udział zespoły lub soliści.

3. Zespoły lub soliści biorący udział w koncercie finałowym wyłonieni
zostaną po przesłuchaniu nadesłanych drogą elektroniczną nagrań
demonstracyjnych.
Ilość wyłonionych podmiotów zależeć będzie od poziomu artystycznego
zgłaszanych propozycji konkursowych.

Termin nadsyłania materiałów upływa z dniem 12.09.2011 r.

O zakwalifikowaniu do udziału w konkursie soliści lub zespoły zostaną
zawiadomieni do 15.09.2011 r.

Do udziału w konkursie nie zostaną dopuszczeni laureaci poprzedniego
konkursu.

4. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne ze zgodą na bezpłatne
wykorzystanie nadesłanych materiałów oraz zarejestrowanego występu
finałowego do celów promocyjnych oraz statutowych fundacji MDK.

5. Nagrodę główną otrzyma zespół lub solista wybrany przez jury po koncercie
finałowym.

Nagroda główną jest GRAND PRIX "ZŁOTA FUJARA" oraz 2000 pln.
Pozostali wykonawcy występujący w koncercie finałowym otrzymują zwrot
kosztów podróży.